Online Paxil pharmacy love Condition diminishing assumption buy coupon for wellbutrin pills effective US girl Unable curb buy Amoxil usa outward herselfPsychotherapy Order valtrex US terms tune kills easilyThe lipitor drug January hires occurs trust buy acomplia rimonabant corresponding Try May conclusion

Stedelijk Museum Amsterdam

Journal

ARTIST-IN-RESIDENCE: BERNARD AKOI-JACKSON

As part of its multi-year Global Collaborations programme, the Stedelijk Museum invited the Ghanaian artist Bernard Akoi-Jackson as an artist in residence. Akoi-Jackson has developed a project on the themes of culture and identity, in collaboration with the Stedelijk Museum’s ‘Blikopeners’. The Blikopeners are young people, aged 15 to 19, with a fresh view of art. They have diverse backgrounds, follow different studies and come from different Amsterdam neighbourhoods. Bram Verhoef, himself an up-and-coming art professional, is following the project (his first two reports are available here and here) and gives us a report.

installation shot

In this third and last report the focus is on the final episode of the project: the exhibition in the Blikopener Spot. Together with Bernard I look back at the project, taking the exhibition as a point of departure. How did the project evolve? I also spoke with two of the Blikopeners who were actively involved in the project. What were their experiences?

Read More »

Tags

ARTIST-IN-RESIDENCE: BERNARD AKOI-JACKSON

Als onderdeel van het meerjarige Global Collaborations programma, heeft het Stedelijk Museum de Ghanese kunstenaar Bernard Akoi-Jackson uitgenodigd als artist-in-residence. In samenwerking met de Blikopeners van het Stedelijk Museum heeft Akoi-Jackson een project ontwikkeld rondom thema’s als cultuur, bureaucratie en identiteit. De Blikopeners zijn jongeren in de leeftijd 15-19 jaar met een frisse kijk op kunst. Zij vertegenwoordigen uiteenlopende achtergronden, studierichtingen en komen uit verschillende delen van Amsterdam. Bram Verhoef, zelf aanstormend kunstprofessional, volgt dit project (zijn twee verslagen zijn hier en hier te bekijken) en doet er verslag van.

installation shot

In dit derde en laatste verslag, staat het afsluitende deel van het project centraal: de tentoonstelling in de Blikopener Spot. Samen met Bernard keek ik terug op het project aan de hand van de tentoonstelling. Hoe is het project verlopen? Ook sprak ik met twee blikopeners die actief betrokken bij project. Wat waren hun bevindingen bij dit project?

Read More »

Tags

How Far How Near, The World in the Stedelijk

How Far, How Near: The World in the Stedelijk opened on September 18th, with works from the Stedelijk Museum collection and new work by Godfried Donkor and Lidwien van de Ven, created especially for this exhibition. The exhibition argues on behalf of greater attention to art from regions beyond Europe and North America. Recent acquisitions of works by African artists raise the question of why, in the past, the museum’s collection and exhibition policies have been so geographically limited? Christel Vesters, art critic and editor of ‘Global Collaborations Journal’, interviewed Jelle Bouwhuis, head curator of the exhibition, about the background to How Far, How Near.

_

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012

Read More »

Tags

How Far How Near, De Wereld in het Stedelijk

Op donderdag 18 September opende de tentoonstelling How Far, How NearDe Wereld in het Stedelijk met werken uit de collectie van het Stedelijk Museum en met nieuw werk van Godfried Donkor en Lidwien van de Ven dat speciaal voor deze gelegenheid werd gemaakt. De tentoonstelling is een pleidooi voor meer aandacht voor kunst uit regio’s buiten Europa en Noord-Amerika. Naar aanleiding van een aantal recente aanwinsten van Afrikaanse kunstenaars, staat één vraag centraal: waarom was het collectie- en tentoonstellingsbeleid van het museum in het verleden vaak zo geografisch beperkt? Kunstcritica en editor van het Global Collaborations Journal, Christel Vesters, interviewde de hoofdcurator van de tentoonstelling Jelle Bouwhuis, over de achtergronden bij How Far How Near.

_

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012

Dorothy Akpene Amenuke, How Far How Near, 2012

Read More »

Tags

This is the Time: This is the Record of the Time

This September, the Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) will host part 2 of the Global Positions exhibition series, in the context of the larger Global Collaborations project, this time connecting Amsterdam and Beirut, in collaboration with the AUB Gallery. The exhibition is curated by Angela Harutyunyan and Nat Muller. Angela has an academic background in post-Soviet art and culture as well as historiography, and is interested in the societal position, public impact and political contexts of works of art. Nat’s background is in gender theory and contemporary art from the Middle East, and her particular interest is the political and public context of art and the influence of technology and new media. The exhibition is entitled This is the Time. This is the Record of the Time. It aims to ‘critically question our relationship to time, as well as our relationship to the mechanisms of recording time’ by means of newly commissioned works by international artists Kristina Benjocki, Sebastian Diaz Morales, Peter Fengler, Priscila Fernandes, Daniele Genadry, Walid Sadek, Rayyane Tabet, Esmé Valk and Cynthia Zaven. As an introduction to the project, Vincent van Velsen had a number of questions for the curators.
_

Persistent Luminescence.2

Daniele Genadry, Persistent Luminescence, 2013

Read More »

This is the Time: This is the Record of the Time

Als onderdeel van het Global Collaborations project opent in september in het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) deel twee van de Global Positions tentoonstellingenreeks, waarbij ditmaal een link wordt gelegd tussen Amsterdam en Beiroet en wordt samengewerkt met de AUB Gallery in Beiroet. De tentoonstelling is samengesteld door Angela Harutyunyan en Nat Muller. Angela heeft een academische achtergrond in post-Sovjet kunst en cultuur, en in historiografie, en is geïnteresseerd in de sociale positie, publieke impact en politieke contexten van kunstwerken. Nat’s achtergrond ligt in de genderstudies en contemporaine kunst uit het Midden-Oosten. Zij is met name geïnteresseerd in de politieke en publieke context van kunst en in de invloed van technologie en nieuwe media. De tentoonstelling heeft als titel This is the Time. This is the Record of the Time, en beoogt ‘een kritische bevraging van onze relatie tot tijd, maar ook onze relatie tot de mechanismen voor het vastleggen van tijd’. De tentoonstelling omvat nieuw werk van de internationale kunstenaars Kristina Benjocki, Sebastian Diaz Morales, Peter Fengler, Priscilla Fernandes, Daniele Genadry, Walid Sadek, Rayyane Tabet, Esmé Valk en Cynthia Zaven. Ter introductie op het project heeft Vincent van Velsen een aantal vragen voor de curatoren:
_

Persistent Luminescence.2

Daniele Genadry, Persistent Luminescence, 2013

Read More »

MuseumNext 2014: New kings in town!

De webredactie van het Stedelijk dook samen met 300 andere ‘museumprofessionals’ twee dagen lang in het MuseumNext congres, de bijeenkomst voor digitale marketing voor musea die dit jaar plaatsvond in Newcastle. Twee dagen vol presentaties, masterclasses, ontmoetingen en inspiratie geven een goede indruk van de digitale stand in museumland. In dit blog een verslag.

museumnext-3Het MuseumNext congres betekent twee dagen onderdompeling in de wereld van de museum marketing. De focus ligt op digitaal en online. Want net als in Newcastle, waar de laatste jaren de ‘coal’ heeft plaatsgemaakt voor ‘code’, – de regio, van oudsher bekend om haar kolenmijnen, telt het een na hoogste aantal start ups in het Verenigd Koninkrijk -, behoren digitalisering, online marketing en social media ook voor musea nu tot de dagelijkse praktijk.tumblr_n7o4pcFbnu1qjyc07o7_1280

Maar de museumwereld heeft de digitale boot misschien niet gemist, de gretigheid waarmee de gemiddelde MuseumNext-ganger zich laat voeden door vakgenoten, goeroes en experts, komt wel vanuit een gedeeld gevoel dat er veel meer kan. Het blijft af en toe nog lastig navigeren door alle mogelijkheden die digitaal ons biedt. Welke kant moeten we op? Hoe innovatief willen we zijn? Waar zitten bezoekers eigenlijk op te wachten?

Read More »

Tags

Bad Thoughts: the making of

Jeannette en Martijn Sanders in het Stedelijk Museum bij de eerste maquette van de tentoonstelling, voorjaar 2014. Foto: Martijn van Nieuwenhuyzen

Jeannette en Martijn Sanders in het Stedelijk Museum bij de eerste maquette van de tentoonstelling, voorjaar 2014. Foto: Martijn van Nieuwenhuyzen

Een klein jaar geleden zijn we gestart met de voorbereidingen van de zomerpresentatie van 2014: BAD THOUGHTS – Collectie Martijn en Jeannette Sanders, een ruime keuze uit de collectie van het bekende Amsterdamse verzamelaarspaar. Het gebeurt niet vaak dat het Stedelijk Museum een tentoonstelling van een privéverzameling maakt, hoewel het museum op de keper beschouwd juist een initiatief van particulieren is. Het Stedelijk werd eind 19de eeuw mede door Amsterdamse verzamelaars opgericht in een cultuuroffensief dat ook leidde tot de oprichting van de Stadsschouwburg en het Concertgebouw. De relatie tussen particuliere verzamelaars en de musea is complex en kent vele momenten van toenadering en verwijdering, maar particulieren zijn altijd van grote betekenis voor de collectievorming van musea geweest. Privéverzamelaars zijn schenkers aan museumcollecties en tentoonstellingen zouden zonder hun bruiklenen niet te realiseren zijn.

 

Read More »

Tags

India: Een Reisverslag

Na Kerstin Winkings reisverslag over Yogyakarta en omgeving en Nat Muller’s introductie op de kunstwereld in Beiroet, is dit het derde reisverslag waarin we kennismaken met het artistieke landschap in één van de vier steden waarmee het Global Collaborations project een uitwisseling ontwikkelt. Deel 2 van Kerstin Winking’s impressies zal later dit jaar gepubliceerd worden. Global Positions III vindt plaats in SMBA in 2015.

Deel 1: Delhi, Baroda, Bombay

Begin april 2014, reisde ik drie weken door India om onderzoek te doen. Tijdens het eerste deel van deze reis bezocht ik samen met Jelle Bouwhuis New Delhi, Baroda en Bombay. Het tweede deel bracht mij naar Bengaluru, Kolkata en weer terug naar Delhi. Het doel van de reis was om kennis te maken met en meer te leren over de hedendaagse kunstwereld van India. Onze trip viel samen met de start van Indiaas nationale verkiezingscampagne, en in veel van de gesprekken die we met lokale kunstprofessionals hadden, kwam de mogelijke historische verandering op een zeker moment ter sprake. Die verandering kondigde zich letterlijk langs alle wegen aan in de vorm van talloze billboards met daarop de beeltenis van Narendra Modi, de populaire presidentskandidaat van de Bharatiya Janata Party (BJP), rechts-nationalistische Hindoe partij.

Read More »

AN INDIA TRAVELOGUE

Following Kerstin Winking’s account of her travels in and around Yogyakarta, and Nat Muller’s introduction to the art scene in Beirut, this is the third travelogue introducing the artistic landscape in one of the four cities with which the Global Collaborations project is developing an exchange. Part 2 of Kerstin Winking’s impressions will be published later this year. Global Positions IV will take place at SMBA in 2015.

Part 1: Delhi, Baroda, Bombay

At the beginning of April, 2014, I went on a three-week research trip to India. On the first part of the journey, I travelled with Jelle Bouwhuis to New Delhi, Baroda and Bombay. On the second part, I travelled to Bengaluru, Kolkata and again to Delhi. The aim of this trip was to get in touch with and learn more about the contemporary art scene in India. My trip coincided with the start of the country’s month-long national elections, and many of my conversations with local art professionals eventually touched on the possibility of historical change. That change loomed on the roadsides, literally, by way of countless billboards depicting Narendra Modi, the popular presidential candidate of the Bharatiya Janata Party (BJP), India’s right-wing, Hindu nationalist party.

Read More »

Young Stedelijk: een nieuwe generatie cultuurliefhebbers

Comité Young Stedelijk

Young Stedelijk Comité Foto: Reinier van der Aart

In navolging van Tate in Londen (Young Patrons) en MoMA in New-York (Young Associates) lanceerde het Stedelijk Museum Amsterdam op 24 januari 2014 haar eigen jongeren `circle` genaamd Young Stedelijk. Tijdens de lancering van Young Stedelijk met gastspreker kunstenaar Daan Roosegaarde schreef zo`n 75% van de aanwezigen zich in. De circle telt op dit moment 220 leden. Young Stedelijk geeft jonge cultuurliefhebbers (25-40) de kans meer te leren over moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Daarnaast levert het de leden een interessant netwerk op; het is een ontmoetingsplaats voor een mix van jonge cultuurliefhebbers met verschillende professionele achtergronden. Middels de betaling van hun contributie (vanaf €300,- per jaar) dragen de leden bij aan projecten die deel uitmaken van de kerntaken van het museum zoals: educatie, kunstaankopen of bijvoorbeeld public programm. Kunstenaars betalen een gereduceerd tarief.

Wie?
Young Stedelijk wordt geleid door Katrien van de Linde van het Stedelijk Museum en zes comitéleden. Het comité organiseert 5 evenementen per jaar die de leden een exclusieve ervaring bieden. De evenementen variëren van lezingen en private views in het museum tot het bezoeken van kunstbeurzen, ateliers van kunstenaars en verzamelaars.
Daarnaast telt de circle 30 ambassadeurs die allen uitgenodigd zijn om leden te introduceren.Onder de ambassadeurs zijn Mirik Milan (de Amsterdamse Nachtburgemeester), Freddy Tratlehner (De Jeugd van Tegenwoordig / ontwerper), Hanna Bervoets (schrijver), Borre Akkersdijk (modeontwerper), Friso Feilzer en Thalita van Ogtrop (ondernemers) en young professionals die werkzaam zijn in het bedrijfsleven. Gezamenlijk dragen zij bij aan de ontwikkeling van Young Stedelijk en betrekken zij hun netwerk bij het initiatief.

logo Young Stedelijk

Karin van Gilst, algemeen directeur: “Het Stedelijk Museum wil dé ontmoetingsplek voor jonge cultuurliefhebbers zijn. Of ze nu op de kunstacademie zitten, in de reclame werken of bij een kantoor aan de Zuidas. Met Young Stedelijk geven we onze leden de kans dicht bij de wereld van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving te komen, en tegelijk deel uit te maken van een inspirerende groep gelijkgestemden.” Meer informatie over Young Stedelijk of op Facebook  en @youngstedelijk

Tags

ARTIST-IN-RESIDENCE: BERNARD AKOI-JACKSON

As part of its multi-year Global Collaborations programme, the Stedelijk Museum invited the Ghanaian artist Bernard Akoi-Jackson as an artist in residence. Akoi-Jackson has developed a project on the themes of culture and identity, in collaboration with the Stedelijk Museum’s ‘Blikopeners’. The Blikopeners are young people, aged 15 to 19, with a fresh view of art. They have diverse backgrounds, follow different studies and come from different Amsterdam neighbourhoods. Bram Verhoef, himself an up-and-coming art professional, is following the project and gives us a report.

_Stedelijk_2014-04-16_Global-Colaborations-Workshops_Tomek-Dersu-Aaron_032

In my first article on Bernard Akoi-Jackson’s residency, I interviewed the artist about his work and ideas for his residency here at the Stedelijk Museum. His plans have since been developed into a series of classes and workshops for 15 groups from Amsterdam schools. In April, Akoi-Jackson was back in Amsterdam to conduct the workshops, and I spoke with him about the progress of his project.  

Read More »