Journal
Geen categorie 21 oktober, 2013

Uitgangspunten Malevich’ suprematisme opnieuw gevisualiseerd

13-00969-7 NL Cover Malevich en de Russische avant-garde.jpg 322460_1_1265 afbeeldingen, 12 inleidende teksten geschreven door Malevich kenner Linda S. Boersma en een essay van vooraanstaand kunsthistorica Aleksandra Shatskikh. De publicatie Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, met een selectie uit de Khardzhiev- en Costakiscollecties geeft de lezer een beeld van de artistieke ontwikkeling van Malevich, zijn relatie met tijdgenoten en de historische context die zo belangrijk is in het werk van de kunstenaar.
Het boek neemt de lezer mee in de ontwikkeling van Malevich en zijn collega kunstenaars van de Russische avant-garde. Vanaf het moment van zijn vroege werk dat dateert uit het begin van de twintigste eeuw via zijn beroemde abstracte werken waaronder Zwart Vierkant naar zijn late figuratieve werk. Het essay van Shatskikh gaat niet alleen over de artistieke kwaliteiten van de kunstenaar maar benadrukt een aantal andere belangrijke kanten van Malevich. Hij was naast kunstenaar namelijk ook een begenadigd leermeester, filosoof en artistiek leider van de door hem in het leven geroepen kunststroming: het Suprematisme.
Gelijk aan de tentoonstelling volgt het boek de chronologie, maar ook twee belangrijke peilers: de Khardzhiev- en Costakiscollecties. Deze twee collecties zijn bepalend geweest in deze tentoonstelling en voor het boek. Zij vormen de rode draad tussen verschillende kunstenaars en topstukken van de Russische avant-garde en haar kunstenaars. De Khardzhiev Collectie is bovendien voor het Stedelijk Museum een gekoesterde langdurige bruikleen van de Stichting Khardzhiev aan het museum.
Veel mensen refereren aan de catalogus die het Stedelijk in 1989 uitbracht. Met goede herinneringen denkt men terug aan de overzichtstentoonstelling van Malevich die het Stedelijk toen organiseerde. Er zullen er ook velen zijn die deze tentoonstelling niet hebben meegemaakt. Uit het ontwerp van Mevis en van Deursen blijkt dat deze historische kunstwerken ons nog steeds veel vertellen. Het boek heeft hierdoor een hedendaagse uitstraling gekregen en biedt naast een uitgebreid naslagwerk ook een fris ontwerp dat de uitgangspunten van het Suprematisme vanuit onze tijd opnieuw visualiseert.

Menno Dudok van Heel studeerde Cultureel Erfgoed en Kunstgeschiedenis in Amsterdam. Hij werkt op de afdeling publicaties van het Stedelijk Museum en schrijft regelmatig over tentoonstellingen en de museumcollectie.

De catalogus is in het Stedelijk te verkrijgen (paperback, €25 en hardcover, €39,80). Gelijktijdig met deze tentoonstelling verschijnt ook overzichtscatalogus van de Khardzhiev-collectie.

Tags

Geef een reactie